<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1006742850241230&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
hero-post-image
dust-mite-treatment

Свалете календара за напомняне за повторно третиране на ExAller®

За най-добри резултати е важно да използваме ExAller® последователно.

Свалете календара на ExAller® за лесно проследяване на датите за третиране.

Препоръки за прилагане

  • Ударно третиране: веднъж седмично в продължение на 3 седмици
  • За предоствратяване на по-нататъшна зараза: използвайте веднъж месечно
calendar