hero-post-image
Exaller

Privacy Notice

1. Preambule

De bescherming van uw privacy is essentieel voor ACAR’UP (hierna ook wel "wij" genoemd). Daarom wil ACAR’UP u op een transparante manier informeren over de manier waarop uw gegevens worden verwerkt en beschermd wanneer u ze aan ons doorgeeft.

ACAR’UP verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend te verwerken in overeenstemming met de relevante regelgeving, in het bijzonder de Europese Verordening inzake gegevensbescherming 2016/679 (hierna ook "GDPR" genoemd).

Het doel van dit privacybeleid is onder andere u te informeren over de volgende zaken:

- De persoonlijke gegevens die ACAR’UP over u kan verzamelen;

- De doeleinden waarvoor ACAR’UP uw persoonlijke gegevens gebruikt/verwerkt;

- De personen met wie ACAR’UP uw persoonlijke gegevens kan delen;

- De bewaartermijnen van uw persoonlijke gegevens;

- De beveiligingsmaatregelen van ACAR’UP;

- Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens en de stappen die moeten worden ondernomen om deze rechten uit te oefenen.

2. Wie is de verantwoordelijke?

Acar’Up Consumer Health sprl
Clos Chapelle aux Champs, 30
1200 Bruxelles, Belgique
Tél : (+32) 2.880.62.60
E-Mail : info@acarup.com
Web : www.exaller.com
(Directeur : Monsieur Benjamin Tillier)
TVA BE 0567.583.523

3. Waarom verwerken wij uw persoonlijke gegevens (de doeleinden)?

3.1 Verbetering en beheer van onze website:

3.1.1. Welke persoonsgegevens?

Beheer van cookies: Alle relevante informatie is te vinden in ons cookiebeleid.

Toegangsgegevens (logfiles): Datum en tijdstip van het bezoek; geraadpleegde pagina('s); hoeveelheid geraadpleegde gegevens; IP-adres; referentie-URL; browsertype; browserversie; besturingssysteem van de gebruiker; internetprovider; enz. Dit type informatie wordt anoniem verzameld en wordt door ACAR’UP alleen voor statistische doeleinden geanalyseerd.

3.1.2 Wie is betrokken?

Alle gebruikers van onze website.

3.1.3 Waarom?

- Om de inhoud van onze website aan te passen op basis van uw gewoonten/voorkeuren;

- Om een meer gepersonaliseerde en vereenvoudigde navigatie-ervaring antebieden gebaseerd op uw gewoonten/voorkeuren.

3.1.4 Op welke rechtsgrondslag?

- Toestemming: we hebben inderdaad een "opt-in" systeem op onze website opgezet. Op deze manier verkrijgen wij uw toestemming voor het plaatsen van cookies op uw computer of mobiel toestel Daarnaast nodigen wij u uit om ons cookiebeleid te bekijken voor meer informatie over dit onderwerp (zoals het soort cookies dat wordt gebruikt en de levensduur van deze cookies).

- Ons legitieme belang: toegang tot gegevens en bepaalde cookies zijn essentieel voor het goed functioneren van onze website. Het is in ons rechtmatig belang om dit soort technologie te gebruiken om de werking van onze website zo goed mogelijk te beheren. In geen geval zullen de voor dit doel verzamelde gegevens voor andere, onverenigbare doeleinden worden verwerkt.

3.2 Beheer van onze klanten en activiteiten

3.2.1 Welke persoonlijke gegevens?

Identificatie en contactgegevens: naam; voornaam; leeftijd; geboortedatum, geslacht; e-mailadres; telefoonnummer, mobiel telefoonnummer; thuisadres; land van verblijf; enz.

Gezinssituatie: Burgerlijke staat; nabestaanden; enz.

Financiële identificatiegegevens: bankrekeningnummer; rekeninggegevens; enz.

3.2.2 Bijzondere persoonlijke gegevens?

- Ja.

-Waarom? Om u producten/diensten te kunnen aanbieden die zijn aangepast aan uw gezondheidstoestand, verzamelen wij enkele van uw medische gegevens of gegevens met betrekking tot uw gezondheidstoestand of uw aandoeningen.

- Welke soort gegevens? Frequentie en intensiteit van uw allergische klachten (loopneus of verstopte neus, hoest, niezen, tintelingen of kriebelen in neus, ogen of keel, etc.); Gevolgen van allergische klachten (bijvoorbeeld: slaapstoornissen, etc.); Familiale geschiedenis; soort behandelingen die al toegepast werden; gemaakte diagnose.

Alle andere medische gegevens of gegevens met betrekking tot uw gezondheidstoestand of pathologieën die u nuttig acht om ons te verstrekken.

- Telkens wanneer uw medische gegevens worden verzameld, wordt u duidelijk geïnformeerd.

- Wij verwerken uw medische gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

- De beveiligingsmaatregelen van Acar'Up Consumer Health;

- Voor de verwerking van dit soort gegevens passen wij de nodige vertrouwelijkheidsmaatregelen toe.

- Wij delen deze niet met anderen dan onze partners die verantwoordelijk zijn voor de presentatie van onze producten/diensten aan u. Deze laatste zijn onderworpen aan strikte vertrouwelijkheidsmaatregelen.

- In geen geval gebruiken wij deze gegevens voor enig ander doel dan het promoten van onze medische producten/diensten of voor therapeutische doeleinden.

3.2.3 Wie is betrokken?

- Onze klanten;

- Onze prospects.

3.2.4 Waarom?

- Zorgen voor een effectieve communicatie met u: sommige van uw persoonlijke gegevens stellen ons in staat om met u te communiceren. Houd er rekening mee dat deze correspondentiegegevens, in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen, kunnen worden gedeeld met onze dienstverleners of met de bevoegde overheidsinstanties.

- U op de hoogte houden van onze producten/diensten: als u al klant bent bij Acar'Up Consumer Health, kunnen wij, tenzij u bezwaar maakt, uw persoonlijke gegevens gebruiken om contact met u op te nemen voor commerciële doeleinden.

- Beheer van onze boekhouding en facturatie: uw bankidentificatiegegevens en adres zijn bijvoorbeeld essentieel voor het beheer van onze facturatie.

- Zorgen voor een effectieve communicatie met onze onafhankelijke dienstverleners: we communiceren alleen de gegevens die zij nodig hebben om hun missie uit te voeren. Een persoon die u bijvoorbeeld belt om een bestelling op te volgen, moet toegang hebben tot uw naam, telefoonnummer en het soort symptomen dat u heeft.

3.2.5 Op welke rechtsgrondslag?

- De verwerking van sommige van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons, of voor de precontractuele stappen om u onze diensten aan te bieden.

- Wettelijke verplichting: wij verwerken uw gegevens bijvoorbeeld om u te factureren, in overeenstemming met onze wettelijke verplichting.

- Uw toestemming: De verwerking van uw "gevoelige" persoonsgegevens vindt pas plaats na uw toestemming.

3.3 Beheer van onze marketingactiviteiten en nieuwsbrief

3.3.1 Welke gegevens?

Identificatie en contactgegevens: naam; voornaam; aanspreektitel; adres; telefoon / mobiel nummer; e-mailadres.

Downloadsectie: U zult ons waarschijnlijk de volgende informatie verstrekken: Hoe u op de hoogte bent gebracht van onze producten; of u onze producten al gebruikt heeft of nog niet; allergische familieleden. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat dit laatste type gegevens wordt beschouwd als "speciaal" in de zin van de GDPR-verordening. Wij verwerken deze gegevens alleen als u ons daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven. Voor meer informatie over de verwerking van uw medische gegevens nodigen wij u uit om de rubriek "Gevoelige personengegevens?" van ons privacybeleid te lezen.

Gebruikersgetuigenissen: Met uw toestemming kunnen wij de volgende informatie op onze website publiceren om onze producten te promoten: Achternaam; Voornaam; Foto van u; uw allergische klachten, ernst, geschiedenis, diagnose; de gemeente waar u woont; telefoonnummer; uw getuigenis over het gebruik van onze producten.

3.3.2 Bijzondere persoonlijke gegevens?

- Ja, mogelijk, als u ons toestemming geeft om uw medische gegevens of gegevens met betrekking tot uw gezondheidstoestand of uw pathologieën te verwerken.

- Waarom? Om u producten/diensten te kunnen aanbieden die zijn aangepast aan uw gezondheidstoestand, verzamelen wij enkele van uw medische gegevens of gegevens met betrekking tot uw gezondheidstoestand of uw aandoeningen.

- Welke soorten gegevens? Frequentie en intensiteit van uw allergische klachten (loopneus of verstopte neus, hoest, niezen, tintelingen of kriebelen in neus, ogen of keel, etc.); gevolgen van allergische klachten (bijvoorbeeld: slaapstoornissen, etc.); familiale geschiedenis; soort behandelingen die al toegepast werden; gemaakte diagnose.

Alle andere medische gegevens of gegevens met betrekking tot uw gezondheidstoestand of pathologieën die u nuttig acht om ons te verstrekken.

- Telkens wanneer uw medische gegevens worden verzameld, wordt u duidelijk geïnformeerd.

- Wij verwerken uw medische gegevens niet zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

- Voor de verwerking van dit soort gegevens passen wij de nodige vertrouwelijkheidsmaatregelen toe.

- Wij delen deze niet met anderen dan onze partners die verantwoordelijk zijn voor de presentatie van onze producten/diensten aan u. Deze laatste zijn onderworpen aan strikte vertrouwelijkheidsmaatregelen.

- In geen geval gebruiken wij deze gegevens voor enig ander doel dan het promoten van onze medische producten/diensten of voor therapeutische doeleinden.

3.3.3 Wie  is betrokken?

- Onze klanten;

- Onze prospects.

3.3.4 Waarom?

- Deze gegevens gebruiken wij om onze producten/diensten te promoten en om onze activiteiten zo effectief mogelijk te ontwikkelen.

 3.3.5 Op welke rechtsgrondslag?

- Uw toestemming: De verwerking van uw persoonlijke gegevens vindt alleen plaats na uw toestemming.

3.4 Beheer van allergische beoordelingen

3.4.1 Welke gegevens?

Identificatiegegevens: naam; voornaam; telefoon; aanspreektitel; e-mailadres.

Medische/gevoelige gegevens: Frequentie en intensiteit van uw allergische klachten (loopneus of verstopte neus, hoest, niezen, tintelingen of kriebelen in neus, ogen of keel, etc.); gevolgen van allergische klachten (bijvoorbeeld: slaapstoornissen, etc.); familiale geschiedenis; soort behandelingen die al toegepast werden; gemaakte diagnose.

Alle andere medische gegevens die u nuttig acht om ons te verstrekken.

3.4.2 Wie maakt zich zorgen?

- Elke persoon die ons evaluatieformulier invult en instemt met de verwerking van zijn gegevens.

3.4.3 Waarom?

- Met uw identificatiegegevens kunnen wij u het resultaat van uw evaluatie toesturen.

- Uw medische gegevens zijn nodig om de evaluatie uit te voeren en u producten en/of diensten aan te bieden die aangepast zijn aan uw gezondheid.

3.4.4. Op welke rechtsgrondslag?

- Uw toestemming.

4. De duur van de bewaring van uw gegevens

ACAR’UP verbindt zich ertoe uw persoonlijke gegevens slechts zo lang te bewaren als nodig is voor het betreffende doel.

Sommige van uw persoonsgegevens worden echter langer bewaard dan wettelijk vereist is en voor de tijd die nodig is om een eventuele rechtszaak te behandelen.

Daarnaast vindt u alle informatie over de levensduur van onze cookies in ons cookiebeleid.

Indien de verwerking van uw gegevens gebaseerd is op uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door contact met ons op te nemen op het volgende adres: privacy@acarup.com

5. De mensen met wie wij uw gegevens delen

Voor een of meer van de hierboven beschreven doeleinden kunnen wij, altijd in uw belang en met inachtneming van de relevante wettelijke verplichtingen, uw persoonlijke gegevens delen me de hierna vermelde personen, bedrijven of instanties:

- Onze onderaannemers;

- De bevoegde toezichthoudende autoriteiten;

- Overheidsautoriteiten;

- Rechtbanken;

- De mensen voor wie u ons toestemming geeft om uw gegevens te delen.

6. Doorgifte van uw gegevens naar derde landen

De overdracht van uw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte is voornamelijk te wijten aan de locatie van onze onderaannemers.

Om u een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden, hebben wij besloten om bepaalde activiteiten uit te besteden aan gespecialiseerde dienstverleners die een echte expertise in hun vakgebied hebben (bv. hosting). Sommige van deze aanbieders zijn buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd.

Hoe worden deze gegevensoverdrachten beheerd?

Ongeacht de landen waar onze onderaannemers gevestigd zijn, selecteren we ze altijd met de grootste zorg. Dit geldt met name voor de manier waarop uw gegevens worden beveiligd. Deze onderaannemers handelen alleen op instructie van ACAR’UP en gebruiken uw gegevens op geen enkel moment voor iets anders dan de uitvoering van de diensten die wij hun toevertrouwen. Er wordt systematisch een contract gesloten tussen ACAR’UP en de geselecteerde onderaannemers.

Wanneer onze dienstverleners buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn, verbinden wij ons ertoe deze als prioriteit te selecteren in landen met een wettelijk kader dat een bevredigend veiligheidsniveau biedt.

Waar dit niet mogelijk is, regelen wij deze overdrachten via passende wettelijke mechanismen, met inbegrip van de ondertekening van aanvullende contractuele clausules die specifiek voorzien zijn voor dit soort overdrachten of zelfcertificering aan het Privacyschild (dit laatste mechanisme is alleen geldig voor dienstverleners die in de Verenigde Staten gevestigd zijn).

7. Bescherming van uw gegevens

Wij passen een reeks technische en organisatorische maatregelen toe die nodig zijn om uw persoonsgegevens te beschermen en om de risico's van vernietiging, verlies, wijziging, toegang of ongeoorloofde verwerking te beperken, met inbegrip van fysieke, elektronische en beheersmaatregelen om de veiligheid, nauwkeurigheid en actualisering van uw persoonsgegevens te waarborgen. Deze maatregelen omvatten:

- Opleiding en training van onze relevante medewerkers om ervoor te zorgen dat zij zich bewust zijn van onze privacybepalingen bij de verwerking van persoonlijke gegevens.

- Administratieve en technische controles om de toegang tot persoonsgegevens op een "need-to-know"-basis te beperken.

- Technologische beveiligingsmaatregelen, waaronder firewalls, encryptie van bepaalde gegevens en antivirussoftware.

8. Uw rechten

U heeft een aantal rechten om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Met inachtneming van het toepassingsgebied van de relevante wettelijke bepalingen hebt u inderdaad het recht om:

- een lijst te krijgen van de persoonlijke gegevens waarover wij beschikken (recht van toegang).

- te vragen dat wij de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren of persoonlijke gegevens die u onjuist of onvolledig acht, bijwerken of corrigeren (recht op correctie).

- te verzoeken, onder de voorwaarden van artikel 17 van de GDPR-verordening om zo spoedig mogelijk uw persoonsgegevens te verwijderen (recht om te worden vergeten).

- te verzoeken, mits naleving van de wettelijke bepalingen waaraan wij onderworpen zijn, dat wij de persoonlijke gegevens die wij over u bewaren, te verwijderen of dat wij de manier waarop wij deze persoonlijke gegevens gebruiken (recht van beperking) te beperken.

- uw toestemming voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in te trekken, voor zover deze verwerking gebaseerd is op toestemming (recht om uw toestemming in te trekken).

- een kopie van de door u verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen en aan derden door te geven, voor zover de verwerking gebaseerd is op uw toestemming of op een contract (recht op overdraagbaarheid).

- u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens (recht van verzet).

- in bepaalde specifieke gevallen, niet het voorwerp uit te maken van een besluit dat uitsluitend gebaseerd is op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die rechtsgevolgen voor u heeft of die u op een soortgelijke wijze aanzienlijk treft (geautomatiseerde individuele beslissing, met inbegrip van profilering).

- Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw persoonlijke gegevens behandelen, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie van uw rechtsgebied. Indien u zich tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit wenst te wenden, gelieve ons te contacteren zoals hieronder aangegeven (recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit).

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen of een klacht wenst in te dienen, gelieve ons een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek met een kopie van uw identiteitskaart te sturen naar het volgende adres privacy@acarup.com en/of naar het volgende fysieke adres:

Acar’Up sprl
Clos Chapelle aux Champs 30
1200 Bruxelles, Belgique

In het algemeen ontvangt u binnen 30 dagen een reactie.

9. Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen of aanpassen. Met name als gevolg van wetswijzigingen, de ontwikkeling van nieuwe diensten of een verandering in de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken.

Om u op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen in dit privacybeleid, zullen wij de herzieningsdatum bovenaan de pagina aanpassen. Het nieuwe of aangepaste privacybeleid zal vanaf die datum van toepassing zijn. Daarom raden wij u aan dit privacybeleid regelmatig te herlezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

10. Contacteer ons voor meer informatie

Indien u meer informatie wenst over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door ACAR’UP of indien u een PDF-versie van dit privacybeleid wenst, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen via privacy@acarup.com