hero-post-image
legal

Kwestie prawne

Menedżerem ds. publikacji jest Acar’Up SPRL, Clos Chapelle aux Champs 30 B – 1200 Bruksela, Belgia.

Hosting:

Hostyou
Adres: Schoebroekstraat 48, 3583 Beringen
Telefon: 011 14 01 40

WARUNKI KORZYSTANIA

Strona dostępna pod adresem https://exaller.com działa zgodnie z prawem belgijskim. Korzystanie z witryny podlega następującym warunkom. Korzystając ze strony, potwierdzasz, że znasz i akceptujesz te warunki. Mogą one ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia ze strony Acar’Up SPRL.

Acar’Up SPRL nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z usługi.

Ograniczenie odpowiedzialności

Acar’Up SPRL zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby zapewnić użytkownikom ciągły dostęp do witryny. Jednak nie ponosi ona odpowiedzialności za przestoje witryny, niezależnie od przyczyny.

Użytkownicy witryny potwierdzają, że zapoznali się z tymi informacjami prawnymi i zobowiązują się do ich przestrzegania.

Użytkownicy potwierdzają, że posiadają kompetencje i środki niezbędne do uzyskiwania dostępu do witryny i korzystania z niej, oraz, że sprawdzili, czy ich konfiguracja IT nie zawiera żadnych wirusów i jest w idealnym stanie.

Acar’Up SPRL nie może zagwarantować, że informacje na stronie są dokładne lub kompletne, ani, że witryna działa poprawnie lub jest całkowicie bezpieczna.

Acar’Up SPRL dołoży wszelkich starań, aby oferować użytkownikom dostępne i zweryfikowane informacje i narzędzia, ale nie ponosi odpowiedzialności za błędy, niedostępne informacje i/lub wirusy lub inne złośliwe oprogramowanie w witrynie.

Informacje te są przekazywane w celach informacyjnych. Acar'Up SPRL nie może zagwarantować dokładności, kompletności ani aktualnej istotności informacji udostępnianych na stronie.

Treści są pobierane na własne ryzyko użytkownika i jego odpowiedzialność. W rezultacie Acar’Up SPRL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia komputera użytkownika lub utratę danych w wyniku pobrania.

Własność intelektualna

Cała witryna https://exaller.com i jej poszczególne części, w szczególności określone programy i zmiany oraz treści, w tym dane, teksty, filmy, obrazy nieruchome i ruchome, logo, dźwięki, grafika, pliki itp. są wyłączną własnością firmy Acar „Up SPRL lub stron trzecich, które zgodziły się na ich publikację. Jakiekolwiek kopiowanie części lub całości strony bez wyraźnej zgody Acar'Up SPRL jest zabronione i stanowiłoby fałszerstwo w rozumieniu artykułu L.335-2 i kolejnych Kodeksu Własności Intelektualnej.

Bazy danych witryny są chronione na mocy artykułu L.341-1 i kolejnych Kodeksu Własności Intelektualnej. Jakiekolwiek pobieranie lub ponowne wykorzystywanie bazy danych, zarówno jakościowe, jak i ilościowe, jest zabronione.

Marki i logo prezentowane na stronie są znakami towarowymi należącymi do Acar’Up SPRL lub stron trzecich. Wszelkie powielanie, imitowanie lub używanie, w całości lub w części, tych wyróżniających się marek i logo bez wyraźnej zgody i z naruszeniem zakazów określonych w artykule L.713-2 i kolejnych Kodeksu Własności Intelektualnej odbywa się na odpowiedzialność osoby, która ich dokonuje.

Inne charakterystyczne elementy, w tym nazwy firm, nazwy handlowe, emblematy i nazwy domen znajdujące się na stronie są własnością Acar’Up SPRL lub stron trzecich. Jakiekolwiek powielanie bez wyraźnego upoważnienia może stanowić podszywanie się, za które odpowiada osoba, która go dokonuje, zgodnie z artykułem 1382 Kodeksu Cywilnego.

Łącza hipertekstowe

Acar’Up SPRL nie ponosi odpowiedzialności za treść i dostęp do łączy do witryn stron trzecich.

Jeśli użytkownik chce utworzyć hiperłącze do witryny Acar'Up SPRL, powinien zwrócić się o to w wiadomości e-mail wysłanej do firmy. Acar’Up SPRL zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia hiperłącza bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji.

Łącza do podstron („głębokie łącza”) są zabronione, podobnie jak „framing” (otwieranie strony wewnątrz innej) bez wyraźnej uprzedniej zgody Acar’Up SPRL.

Aby uzyskać autoryzację lub prośby o informacje, prosimy o kontakt na adres e-mail: info@acarup.com. W przypadku prasy, obowiązują szczególne warunki.

Ochrona danych osobowych

Zobacz naszą Privacy Policy 

Spory prawne

Niniejsze warunki podlegają prawu belgijskiemu, a wszelkie spory lub postępowania sądowe wynikające z ich interpretacji lub wykonania będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądów właściwych dla siedziby Acar’Up SPRL.

Pliki cookie

Strona wykorzystuje pliki cookie w celach statystycznych i graficznych. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na dysku twardym w celu rejestrowania szczegółów technicznych dotyczących korzystania z Internetu. Niektóre części witryny nie będą działać, jeśli nie zaakceptujesz plików cookie. Przeczytaj naszą Privacy Policy.