hero-post-image
professionals-top-img

Polityka prywatności

 
 
 
1. Wstęp

Ochrona Twojej prywatności ma zasadnicze znaczenie dla Acar'Up Consumer Health (zwanej dalej również „My”). Acar'Up Consumer Health zamierza w przejrzysty sposób informować Cię o przetwarzaniu i ochronie Twoich danych, gdy je do nas przekazujesz.

Acar'Up Consumer Health zobowiązuje się do przetwarzania Twoich danych osobowych wyłącznie zgodnie z odpowiednimi przepisami, w szczególności europejskim rozporządzeniem o ochronie danych 2016/679 (zwanym dalej również „RODO”).

Celem niniejszej polityki prywatności jest zatem poinformowanie Cię między innymi o:

 • Danych osobowych, które Acar'Up Consumer Health może gromadzić;
 • Powodach (celach), dla których Acar'Up Consumer Health wykorzystuje/przetwarza Twoje dane osobowe;
 • Osobach, którym Acar'Up Consumer Health może udostępniać Twoje dane osobowe;
 • Okresach przechowywania Twoich danych osobowych;
 • Środkach bezpieczeństwa wdrożonych przez Acar'Up Consumer Health;
 • Twoich prawach związanych z Twoimi danymi osobowymi i krokach, które należy podjąć, aby z tych praw skorzystać.
2. Kto jest administratorem danych?

Acar'Up Consumer Health sprl
Clos Chapelle aux Champs 30
1200 Bruksela, Belgia
Tel: (+32) 2.880.62.60
E-Mail: info@acarup.com
www.exaller.com
(Dyrektor: Pan Benjamin Tillier)
Nr VAT: BE 0567.583.523

3. Dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe (cele)?

3.1 Ulepszanie i zarządzanie naszą stroną internetową:

3.1.1. Jakie dane osobowe?

Zarządzanie plikami cookie: Wszystkie istotne informacje można znaleźć w naszej polityce plików cookie.

Dane dostępowe (pliki dziennika): Data i godzina wizyty; Strona(-y) konsultowane; ilość konsultowanych danych; Adres IP; Referencyjny adres URL; typ przeglądarki; wersja przeglądarki; system operacyjny użytkownika; Dostawca usług internetowych; itp. / Tego typu informacje są zbierane anonimowo i są analizowane przez Acar'Up Consumer Health wyłącznie w celach statystycznych.

3.1.2 Kogo to dotyczy?

Wszystkich użytkowników naszej witryny.

3.1.3 Dlaczego?

 • Dostosowanie zawartości naszej strony internetowej (na podstawie Twoich nawyków/preferencji użytkowania);
 • Oferowanie Ci bardziej spersonalizowanej i uproszczonej nawigacji (w oparciu o Twoje nawyki/preferencje użytkowania).

3.1.4 Na jakiej podstawie prawnej?

 • Zgoda: na naszej stronie internetowej utworzyliśmy system „opt-in”, wymagający uzyskania zgody użytkownika. W ten sposób uzyskujemy Twoją zgodę przed umieszczeniem plików cookie na Twoim urządzeniu. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z naszą polityką dotyczącą plików cookie, aby uzyskać więcej informacji na ten temat (takich jak rodzaj używanych plików cookie i okres życia tych plików cookie).
 • Nasz uzasadniony interes: dane dostępowe i niektóre pliki cookie są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej Witryny. W naszym uzasadnionym interesie jest wykorzystanie tego rodzaju technologii, aby jak najlepiej zarządzać naszą stroną internetową. W żadnym wypadku zebrane w tym celu dane nie będą przetwarzane w innych niezgodnych celach.

3.2 Zarządzanie klientami

3.2.1 Jakie dane osobowe?

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe: Nazwisko; Imię; Wiek; Data urodzenia, Płeć; adres e-mail; Numer telefonu, numer telefonu komórkowego; Adres domowy; Kraj zamieszkania; itp.
 • Stan rodzinny: Stan cywilny; Osoby pozostające na utrzymaniu; itp.
 • Finansowe dane identyfikacyjne: Numer rachunku bankowego; Szczegóły konta; itp.
Zawiera „wrażliwe” dane osobowe?
 • Tak.
 • Dlaczego? Aby móc oferować Ci produkty/usługi dostosowane do Twojego stanu zdrowia, gromadzimy niektóre Twoje dane medyczne lub dane dotyczące Twojego stanu zdrowia lub schorzeń.
 • Jakie rodzaje danych? Częstotliwość i intensywność objawów alergicznych (katar lub zatkany nos, kaszel, kichanie, mrowienie lub łaskotanie w nosie, oczach lub gardle itp.); Konsekwencje objawów alergicznych (przykłady: zaburzenia snu itp.); Historia rodzinna; rodzaj już stosowanych terapii; Istniejąca diagnoza;

Wszelkie inne dane medyczne lub dane dotyczące Twojego stanu zdrowia lub patologii, których przekazanie nam uważasz za przydatne.

 • Za każdym razem, gdy zbierane są Twoje dane medyczne, będziemy Cię o tym wyraźnie informować.
 • Nie przetwarzamy żadnych Twoich danych medycznych bez Twojej wyraźnej uprzedniej zgody.
 • Środki bezpieczeństwa wdrożone przez Acar'Up Consumer Health:
  • Wdrażamy odpowiednie środki zachowania poufności przy przetwarzaniu tego typu danych.
  • Nie udostępniamy ich nikomu poza naszymi partnerami, którzy są odpowiedzialni za prezentowanie Ci naszych produktów/usług. Te ostatnie podlegają ścisłym zasadom zachowania poufności.
 • W żadnym wypadku nie wykorzystujemy tych danych do celów innych niż promocja naszych produktów/usług medycznych lub do celów terapeutycznych.

3.2.3 Kogo to dotyczy?

 • Nasi klienci;
 • Nasze perspektywy.

3.2.4 Dlaczego?

 • Zapewnienie skutecznej komunikacji z Tobą: niektóre Twoje dane osobowe pozwalają nam po prostu komunikować się z Tobą. Należy pamiętać, że te dane korespondencyjne mogą, zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, być udostępniane naszym usługodawcom lub właściwym organom władzy publicznej.
 • Informowanie Cię na bieżąco o naszych produktach/usługach: jeśli jesteś już klientem Acar'Up Consumer Health, możemy, o ile nie wyrazisz sprzeciwu, wykorzystać Twoje dane osobowe do skontaktowania się z Tobą w celach komercyjnych.
 • Zarządzanie naszą księgowością i fakturowaniem: na przykład dane identyfikacyjne banku i adres są niezbędne do zarządzania naszym fakturowaniem.
 • Zapewnienie skutecznej komunikacji z naszymi niezależnymi usługodawcami: przekazujemy tylko te dane, których potrzebują do realizacji ich misji. Na przykład osoba, która dzwoni do Ciebie w celu śledzenia zamówienia, musi mieć dostęp do Twojego imienia i nazwiska, numeru telefonu i rodzaju Twoich objawów.

3.2.5 Na jakiej podstawie prawnej?

 • Przetwarzanie niektórych Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy między Tobą a nami lub do podjęcia kroków przed zawarciem umowy w celu zaoferowania Ci naszych usług.
 • Obowiązek prawny: np. przetwarzamy Twoje dane w celu wystawienia Ci faktury, zgodnie z naszym obowiązkiem prawnym.
 • Twoja zgoda: Przetwarzanie Twoich „wrażliwych” danych osobowych odbywa się dopiero po uzyskaniu Twojej zgody.

3.3 Zarządzanie naszymi działaniami marketingowymi i newsletterem

3.3.1 Jakie dane osobowe?

 • Dane identyfikacyjne i kontaktowe: Nazwisko; Imię; Tytuł; Adres; Numer telefonu / telefonu komórkowego; Adres e-mail.
 • Sekcja „Do pobrania”: Prawdopodobnie dostarczysz nam następujące informacje: W jaki sposób dowiedziałeś o naszych produktach; Czy korzystałeś już z naszych produktów, czy jeszcze nie; Alergicy w Twojej rodzinie. Zwracamy uwagę, że ten ostatni rodzaj danych jest uważany za „dane wrażliwe” w rozumieniu RODO. Przetwarzamy te dane tylko wtedy, gdy udzielisz na to wyraźnej zgody. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych medycznych, zapraszamy do zapoznania się z sekcją „Wrażliwe dane osobowe” naszej polityki prywatności.
 • Opinie użytkowników: Za Twoją zgodą możemy publikować na naszej stronie internetowej następujące informacje w celu promocji naszych produktów: Nazwisko; Imię; Twoje zdjęcie; Twoje objawy alergiczne, nasilenie, historia, diagnoza; Miasto, w którym mieszkasz; Numer telefonu; Twoja opinia o korzystaniu z naszych produktów.

3.3.2 „Wrażliwe” dane osobowe?

 • Tak, potencjalnie, jeśli upoważnisz nas do przetwarzania Twoich danych medycznych lub danych dotyczących Twojego stanu zdrowia lub schorzeń.
 • Dlaczego? Aby móc oferować Ci produkty/usługi dostosowane do Twojego stanu zdrowia, gromadzimy niektóre Twoje dane medyczne lub dane dotyczące Twojego stanu zdrowia lub schorzeń.
 • Jakie rodzaje danych? Częstotliwość i intensywność objawów alergicznych (katar lub zatkany nos, kaszel, kichanie, mrowienie lub łaskotanie w nosie, oczach lub gardle itp.); Konsekwencje objawów alergicznych (przykłady: zaburzenia snu itp.); Historia rodzinna; rodzaj już stosowanych terapii; Istniejąca diagnoza;

Wszelkie inne dane medyczne lub dane dotyczące Twojego stanu zdrowia lub patologii, których przekazanie nam uważasz za przydatne.

 • Za każdym razem, gdy zbierane są Twoje dane medyczne, będziemy Cię o tym wyraźnie informować.
 • Nie przetwarzamy żadnych Twoich danych medycznych bez Twojej wyraźnej uprzedniej zgody.
 • Wdrażamy odpowiednie środki zachowania poufności przy przetwarzaniu tego typu danych.
 • Nie udostępniamy ich nikomu poza naszymi partnerami, którzy są odpowiedzialni za prezentowanie Ci naszych produktów/usług. Te ostatnie podlegają ścisłym zasadom zachowania poufności.
 • W żadnym wypadku nie wykorzystujemy tych danych do celów innych niż promocja naszych produktów/usług medycznych lub do celów terapeutycznych.

3.3.3 Kogo to dotyczy?

 • Nasi klienci;
 • Nasze perspektywy.

3.3.4 Dlaczego?

 • Wykorzystujemy te dane, aby promować nasze produkty/usługi oraz jak najskuteczniej rozwijać naszą działalność.

3.3.5 Na jakiej podstawie prawnej?

 • Twoja zgoda: Przetwarzanie Twoich danych osobowych następuje dopiero po uzyskaniu Twojej zgody.

3.4 Zarządzanie oceną alergii

3.4.1 Jakie dane osobowe?

 • Dane identyfikacyjne: Nazwisko; Imię; Telefon; Tytuł; Adres e-mail.
 • Dane medyczne / wrażliwe? Częstotliwość i intensywność objawów alergicznych (katar lub zatkany nos, kaszel, kichanie, mrowienie lub łaskotanie w nosie, oczach lub gardle itp.); Konsekwencje objawów alergicznych (przykłady: zaburzenia snu itp.); Historia rodzinna; rodzaj już stosowanych terapii; Istniejąca diagnoza;

Wszelkie inne dane medyczne, których przekazanie nam uważasz za przydatne.

3.4.2 Kogo to dotyczy?

 • Każda osoba wypełniająca nasz formularz oceny i wyrażająca zgodę na przetwarzanie jej danych.

3.4.3 Dlaczego?

 • Twoje dane identyfikacyjne pozwalają nam przesłać Ci wynik Twojej oceny.
 • Twoje dane medyczne są niezbędne do przeprowadzenia oceny i zaoferowania Ci produktów i/lub usług dostosowanych do Twojego stanu zdrowia.

3.4.4. Na jakiej podstawie prawnej?

 • Twoja zgoda.
4. Polityka przechowywania danych

Acar'Up Consumer Health zobowiązuje się do przechowywania Twoich danych osobowych tylko tak długo, jak jest to konieczne do realizacji danego celu.

Jednak niektóre z Twoich danych osobowych są przechowywane przez dłuższy okres wymagany przepisami prawa oraz przez czas niezbędny do przeprowadzenia ewentualnych postępowań sądowych.

Ponadto wszystkie informacje na temat okresu życia naszych plików cookie znajdziesz w naszej polityce plików cookie.

W przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: privacy@acarup.com.

5. Osoby, którym udostępniamy Twoje dane

W jednym lub kilku celach opisanych powyżej możemy, zawsze w Twoim interesie i pod warunkiem przestrzegania odpowiednich zobowiązań prawnych, udostępniać Twoje dane osobowe:

 • Naszym podwykonawcom;
 • Właściwym organom nadzorczym;
 • Organom rządowym;
 • Sądom i trybunałom;
 • Osobom, dla których upoważniasz nas do udostępniania Twoich danych.
6. Przekazywanie Twoich danych do krajów trzecich

Przekazywanie Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy wynika głównie z lokalizacji niektórych naszych podwykonawców.

Aby móc oferować Ci usługi wysokiej jakości, zdecydowaliśmy się zlecić niektóre operacje wyspecjalizowanym usługodawcom, którzy są prawdziwymi ekspertami w swoich dziedzinach. Niektórzy z tych dostawców mają siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jak zarządza się tymi transferami danych?

Niezależnie od krajów, w których znajdują się nasi podwykonawcy, dobieramy ich zawsze z największą starannością. Dotyczy to w szczególności sposobu zabezpieczenia Twoich danych. Podwykonawcy ci działają wyłącznie na polecenie Acar'Up Consumer Health i nie wykorzystują Twoich danych w żadnym momencie do celów innych niż świadczenie usług, które im zlecamy. Umowa jest zawierana systematycznie pomiędzy Acar'Up Consumer Health a wybranymi podwykonawcami.

Gdy nasi usługodawcy mają siedziby poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, zobowiązujemy się do ich priorytetowego wyboru w krajach, których ramy prawne zapewniają zadowalający poziom bezpieczeństwa.

Tam, gdzie nie jest to możliwe, regulujemy te transfery za pomocą odpowiednich mechanizmów prawnych, w tym poprzez podpisanie standardowych klauzul umownych przewidzianych specjalnie dla tego rodzaju transferu lub samocertyfikację w ramach Tarczy Prywatności (ten ostatni mechanizm obowiązuje wyłącznie dla dostawców usług z siedzibą w Stanach Zjednoczonych).

7. Ochrona Twoich danych

Stosujemy szereg środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do ochrony Twoich danych osobowych w celu ograniczenia ryzyka ich zniszczenia, utraty, modyfikacji, dostępu lub nieuprawnionego przetwarzania, w tym środków fizycznych, elektronicznych i zarządczych w celu zapewnienia bezpieczeństwa, dokładności i aktualizacji Twoich danych osobowych. Do środków tych należą:

 • Edukacja i szkolenie naszych odpowiednich pracowników, aby upewnić się, że są świadomi naszych zobowiązań dotyczących prywatności podczas przetwarzania danych osobowych.
 • Kontrola administracyjna i techniczna w celu ograniczenia dostępu do danych osobowych tylko do osób, którym wiedza ta jest niezbędna.
 • Technologiczne środki bezpieczeństwa, w tym zapory typu firewall, szyfrowanie niektórych danych i oprogramowanie antywirusowe.
8. Twoje prawa

Masz szereg praw. W rzeczy samej masz, z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów prawa, prawo:

 • Uzyskać listę Twoich danych osobowych, które posiadamy (prawo dostępu).Żądać aktualizacji Twoich danych osobowych, które posiadamy lub poprawienia danych osobowych, które uważasz za nieprawidłowe lub niekompletne (prawo do sprostowania).
 • Z zastrzeżeniem warunków zawartych w art. 17 RODO, zażądać jak najszybszego usunięcia dotyczących Cię danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym).
 • Żądać, z zastrzeżeniem zgodności z przepisami prawa, którym podlegamy, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe, które posiadamy, lub ograniczyli sposób, w jaki wykorzystujemy te dane osobowe (prawo do ograniczenia).
 • Wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody (prawo do wycofania zgody).
 • Otrzymać kopię dotyczących Cię danych osobowych, które nam przekazałeś, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz przesłać je stronie trzeciej, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy (prawo do przenoszenia).
 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (prawo do sprzeciwu).
 • Za wyjątkiem niektórych szczególnych przypadków, prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa (zautomatyzowana indywidualna decyzja, w tym profilowanie).
 • Jeśli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki postępujemy z Twoimi danymi osobowymi, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w Twojej jurysdykcji. Jeśli chcesz zostać skierowany do właściwego organu nadzorczego, skontaktuj się z nami w sposób wskazany poniżej (prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego).

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw lub złożyć skargę, wyślij nam pisemny, opatrzony datą i podpisany wniosek wraz z kopią dowodu osobistego na następujący adres email: privacy@acarup.com i/lub na następujący adres fizyczny:

Acar'Up sprl
Clos Chapelle aux Champs 30
1200 Bruksela, Belgia

Co do zasady, odpowiedź otrzymasz w ciągu 30 dni.

9. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy zmieniać lub poprawiać niniejszą Politykę prywatności. W szczególności ze względu na zmiany legislacyjne, rozwój nowych usług lub zmianę sposobu przetwarzania danych osobowych.

Aby poinformować Cię o wszelkich zmianach w niniejszej Polityce prywatności, zmienimy datę aktualizacji u góry strony. Nowa zmodyfikowana lub zmieniona polityka prywatności będzie obowiązywać od tej daty. Dlatego zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej Polityki prywatności, aby mieć informacje o wszelkich zmianach.

10. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji dotyczących wykorzystania Twoich danych osobowych przez firmę Acar'Up Consumer Health lub jeśli chcesz otrzymać wersję PDF niniejszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem privacy@acarup.com.