hero-post-image
legal

PRÁVNE ASPEKTY

Manažérom publikovania je Acar'Up SPRL, Clos Chapelle aux Champs 30 B - 1200 Brusel, Belgicko.

Web Hosting:

Hostyou
Address : Schoebroekstraat 48, 3583 Beringen
Phone : 011 14 01 40

PODMIENKY POUŽITIA


Táto stránka je prístupná na adrese https://acarup.com a je regulovaná belgickým právom. Používanie stránky sa riadi nasledujúcimi zmluvnými podmienkami. Pri používaní tejto stránky potvrdzujete, že ste si vedomí a akceptujete tieto zmluvné podmienky. Spoločnosť Acar'Up SPRL ich môže kedykoľvek zmeniť.

Spoločnosť Acar'Up SPRL nezodpovedá za nevhodné a neprimerané použitie služby.

Obmedzenie zodpovednosti

Spoločnosť Acar'Up SPRL sa zaväzuje, že sa bude usilovať o to, aby používatelia mali kedykoľvek prístup na tieto stránky. Zo žiadneho dôvodu však nemôže byť zodpovedná za prestoje alebo zdržanie.

Používatelia stránok potvrdzujú, že sú si vedomí týchto právnych informácií a zaväzujú sa ich rešpektovať.

Užívatelia súhlasia s tým, že majú potrebnú spôsobilosť a prostriedky na prístup a používanie stránky, a potvrdzujú, že skontrolovali, či ich nastavenie IT neobsahuje vírusy a či je v perfektnom prevádzkovom stave.

Acar'Up SPRL nemôže zaručiť, že informácie na webe sú presné alebo úplné alebo že fungujú správne alebo sú úplne bezpečné.

Spoločnosť Acar'Up SPRL vynaloží maximálne úsilie, aby používateľom ponúkla dostupné a overené informácie a nástroje, nemôže však niesť zodpovednosť za chyby, nedostupné informácie a / alebo vírusy alebo iný škodlivý softvér na webe.

Informácie sa poskytujú iba ako návod. Acar'Up SPRL nemôže zaručiť presnosť, úplnosť alebo aktuálnu relevantnosť informácií zdieľaných na webe.

Obsah sa sťahuje na vlastné riziko používateľa a je na zodpovednosti používateľa. Výsledkom je, že spoločnosť Acar'Up SPRL nezodpovedá za žiadne škody na počítači používateľa alebo za stratu dát spôsobenú stiahnutím.

Duševné vlastníctvo

Celá stránka https://acarup.com a jej jednotlivé časti, najmä konkrétne programy a vývoj a obsah vrátane údajov, textu, videa, statických a pohyblivých obrázkov, log, zvukov, grafiky, súborov atď., sú výhradným vlastníctvom spoločnosti Acar´Up SPRL alebo tretích strán, ktoré umožnili ich uverejnenie. Akékoľvek kopírovanie časti alebo celého miesta bez výslovného súhlasu spoločnosti Acar'Up SPRL je zakázané a predstavuje falzifikát, ako sa uvádza v článku L.335-2, a v príslušných článkoch Zákona o duševnom vlastníctve.

Databázy stránok sú chránené podľa článku L.341-1 a databáz, ktoré sa riadia Zákonom o duševnom vlastníctve. Akákoľvek extrakcia alebo opätovné použitie databázy, či už kvalitatívne alebo kvantitatívne, je zakázané.

Značky a logá uvedené na webe sú ochranné známky vlastnené spoločnosťou Acar'Up SPRL alebo tretími stranami. Akákoľvek reprodukcia, napodobňovanie alebo používanie, či už úplných alebo čiastočných, týchto rozlišovacích značiek a log bez výslovného súhlasu a porušovania zákazov ustanovených v článku L.713-2 a v článkoch Zákona o duševnom vlastníctve, je zodpovednosťou osoba, ktorá ich vykonáva.

Ďalšími charakteristickými prvkami vrátane názvov spoločností, obchodných názvov, emblémov a názvov domén uvedených na webe sú majetkom spoločnosti Acar'Up SPRL alebo tretích strán. Akékoľvek rozmnožovanie bez výslovného súhlasu môže predstavovať zosobnenie, za ktoré zodpovedá osoba, ktorá ho vykonáva, ako je uvedené v článku 1382 občianskeho zákonníka.

Hypertextové odkazy

Acar'Up SPRL nezodpovedá za obsah a prístup k odkazom na webové stránky tretích strán.

Ak chce užívateľ nastaviť hypertextový odkaz na webovú lokalitu SPRL spoločnosti Acar'Up, mal by poslať e-mail spoločnosti, aby o to mohol požiadať. Acar'Up SPRL si vyhradzuje právo prijať alebo odmietnuť hypertextový odkaz bez toho, aby bolo potrebné zdôvodňovať svoje rozhodnutie.

Odkazy na podstránky („priame odkazy“) sú zakázané, rovnako ako „rámovanie“ (otváranie stránok v inom), s výnimkou výslovného predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Acar'Up SPRL.

V prípade žiadostí o autorizáciu alebo informácie nás kontaktujte e-mailom: info@acarup.com. Pre médiá existujú osobitné podmienky.

Ochrana osobných údajov

Pozri naše Zásady ochrany súkromia

Právne spory

Tieto podmienky sa riadia francúzskym právom a všetky spory alebo právne spory vyplývajúce z ich výkladu alebo výkonu budú podliehať výlučnej jurisdikcii súdov, v ktorých sa nachádza Acar'Up SPRL.

Cookies

Táto stránka používa cookies na štatistické a zobrazovacie účely. Ide o malé textové súbory uložené na pevnom disku, na ktorých sa môžu zaznamenať technické podrobnosti o vašom používaní internetu. Ak neakceptujete cookies, niektoré časti stránok nebudú fungovať. Cítať naše Zásady ochrany súkromia