hero-post-image
legal

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Управителят на публикацията е Acar’Up SPRL, Clos Chapelle aux Champs 30 B – 1200 Брюксел, Белгия.

Уеб Хостинг:

Hostyou
Address : Schoebroekstraat 48, 3583 Beringen
Phone : 011 14 01 40

УСЛОВИЯ НА ПОЛЗВАНЕ

Сайтът намиращ се на https://acarup.com оперира според изискванията на белгийското законодателство. Използването на сайта се управлява от следните правила и условия. Използвайки този сайт вие потвърждавате, че сте запознати с правилата и условията и ги приемате. Те могат да бъдат променяни по всяко време без предупреждение от страна на Acar’Up SPRL.

Acar’Up SPRL не носи отговорност за неподходящо използване на услугата.

Ограничена Отговорност

Acar’Up SPRL се анагжира да направи всичко възможно потреибителите да могат да ползват сайта по всяко време. Компанията, обаче не може да носи отговорност в случай, че той не функционира по каквато и да е причина.

Ползвателите на сайта потвърждават, че са запознати с правната информация изложена тук и се задължават да се съобразяват с нея.

Ползвателите се съгласяват, че имат необходимата компетентност и средства за достъп и ползване на сайта и потвърждават, че са проверили, че IT настройките им нямат вируси и са в перфектно оперативно състояние.

Acar’Up SPRL не може да гарантира, че информацията в сайта е точна или пълна или че работи правилно или е напълно сигурна.

Acar’Up SPRL ще направи всичко възможно да предложи на потребителите налична и проверена информация и инструменти, но не може да носи отговорност за грешки, неналича информация и/или вируси или друг зловреден софтуеър на този сайт.

Информацията се предоставя единствено като ориентир. Acar’Up SPRL не може да гарантира точността, пълнотата или актуалната приложимост на информацията, изложена в сайта.

Съдържанието се смъква на собствен риск на ползвателя и представлява негова отговорност. В резултат на това, Acar’Up SPRL не може да носи отговорност за всякакви щети по компютъра на ползвателя или загуба на дани в рзултат на смъкване на информация.

Интелектуална собственост

Целият сайт https://acarup.com site, както и отделните му части, и по-конкретно специфични програми и разработки и съдържание, включващо дании, текст, видеа, неподвижни и подвижни образи, лога, звуци, графики, файлове и др. са изрична собственост на Acar’Up SPRL или трети страни, които са позволили те да бъдат публикувани. Всякакво копиране на части от или целия сайт без изричното съгласие на Acar’Up SPRL се забранява и би представлявало фалшификация по смисъла на Член L.335-2 и тези, които го следват в Кодекса за Интелектуална Собственост.

Базите данни на сайта са защитени от Член L.341-1 от Кодекса за Интелектуална Собственост и членовете, след него. Всякакво теглене или повторно ползване на бази данни, било то количествено или качествено, е забранено.

Брандовете и логата на сайта са запазени марки притежание на Acar’Up SPRL или трети страни. Всякакво възпроизвеждане, имитация или ползване, било то цялостно или частично, на тези различни брандове или лога без изрично съгласие и в нарушение на забраните, изложени в Член L.713-2 и тези след него в Кодекса за Интелектуална Собственост представляват отговорност на лицето, което ги извършва.

Други различни елементи, включително имена на компании, търговски наименования, емблеми и имена на домейни, присъстващи на сайта са собственост на Acar’Up SPRL или трети страни. Всякакво възпроизвеждане без изрично съгласие може да съставлява представяне под чужда самоличност, което е отговорност на извършващото лице, както е описано в Член 1382 от Гражданския Кодекс.

Хипертекст линкове

Acar’Up SPRL не може да носи отговорност за съдържанието и достъпа до линковете на сайтове на трети страни.

Когато някой ползвател желае да направи хиперлинк към сайта на Acar’Up SPRL, то той следва да изпрати е-мейл на компанията, за да поиска разрешение. Acar’Up SPRL си запазва правото да приеме или откаже хиперлинк без нужда да обосновава решението си.

Линкове към подстраници (‘дълбоки връзки’) са забранени, както и ‘рамкирането’ (отваряне на сайта в друг сайт) освен с изричното предварително съгласие на Acar’Up SPRL.

За получаване на разрешение или молби за информация, моля свържете се с нас на е-мейл: info@acarup.com. Съществуват специфични условия за пресата.

Защита на Личните Данни

Вижте нашите Политика за поверителност 

Правни спорове

Тези правила и условия се уреждат от френското законодателство и всякакви спорове или съдебни искове, възникнали по отношение на тяхното тълкуване или прилагане подлежат на изключителната юрисдикция на съдилищата, където се намира седалището на Acar’Up SPRL.

Бисквитки

Този сайт използва бисвкитки за статистически цели и от форматни съображения. Това са малки текстови файлове, които се съхраняват във вашия хард драйв, с цел да записват технически подробности за ползването ви на интернет. Някои части от сайта няма да функционират, ако не примете бисквитките. Прочетете нашите Политика за поверителност