hero-post-image
professionals-top-img

Политика за поверителност

 
 
 
1. Увод

Защитата на личните ви данни е важна за Acar'Up Consumer Health (наричана по-долу "Ние"). Acar'Up Consumer Health възнамерява да ви информира, по прозрачен начин, за това как се обработват и защитават личните ви данни, когато ни ги предоставяте.

Acar'Up Consumer Health се задължава да обработва личните ви данни единствено според изискванията на съответното законодателсто, по-конкретно Европейски регламент за защита на данните 2016/679 (наричан по-нататък "ЕРЗД").

Целта на политиката за поверителност е, наред с други неща, да ви информираме за:

 • Личните дании, които могат да се събират от Acar'Up Consumer Health;
 • Причините (целите), поради които Acar'Up Consumer Health използва/обработва личните ви данни;
 • Хората, с които Acar'Up Consumer Health може да споделя личните ви данни;
 • Периодът на съхранение на личните ви данни;
 • Мерките за сигурност, прилагани от Acar'Up Consumer Health;
 • Правата ви по отношение на личните ви данни и стъпките, които могат да се предприемат за упражняване на тези права.
2. Кой контролира данните?

Acar'Up Consumer Health sprl
Clos Chapelle aux Champs, 30
1200 Брюксел, Белгия
Tel: (+32) 2.880.62.60
E-мейл: info@acarup.com
Уебсайт: www. exaller.com
(Директор: Г-н Бенджамин Тилие)
ДДС №: BE 0567.583.523

3. Защо обработваме личните ви данни (цели)?

3.1 Подобрение и еправление на нашия уебсайт:

3.1.1. Кои лични данни?

Управление на бисквитки: Цялата нужна информация се намира в политиката ни за използване на бисквитки.

Данни за достъп (логфайлове): Дата и време на посещението; Разглеждана/и страници; Количества на разглежданите данни; IP адрес; Референтен URL; Тип браузър; Браузър версия; Операционна система на посетителя; Интернет провайдър; т.н. / Този тип информация се събира анонимно и се анализира от Acar'Up Consumer Health единствено със статистически цели.

3.1.2 Кого засягат политиките?

Всички ползватели на уебсайта.

3.1.3 Защо?

 • За да адаптираме съдържанието на уебсайта (на база вашите потребителски навици/предпочитания за ползване);
 • За да ви предложим по-персонализиран и опростен потребителски опит при новигация (на база вашите потребителски навици/предпочитания за ползване).

3.1.4 На каква законова основа?

 • Съгласие: На практика, създадохме система за "съгласие" на нашия уебсайт. По този начин получаваме вашето съгласие преди залагането на бисквитки на вашето устройство. Освен това ви подканваме да разгледате политиката ни за използване на бисквитки, за повече информация по въпроса (като например видовете използвани и продължителността на техния живот).
 • Нашите законни интереси: данните за достъп и някои бисквитки са от основно значение за правилното функциониране на нашия Уебсайт. В наш законен интерес е да използваме такъв тип технология за оптималното управление на уебсайта ни. Събираните с тази цел данни по никакъв начин няма да се използват за други несъвместими с това цели.

3.2 Управление на Клиентите

3.2.1 Какви лични данни?

 • Идентификация и данни за контакт: Фамилия; Име; Възраст; Дата на раждане, Пол; E-мейл адрес; Телефон, мобилен телефон; Домашен адрес; Държава на пребиваване; т.н.
 • Семейно положение: Деца на издръжка; т.н.
 • Финансови данни: Номер на банковата сметка; Детайли по сметката; т.н.
Съдържа "чувствителни" лични данни?
 • Да.
 • Защо? За да можем да ви предлагаме продукти/услуги подходящи за състоянието на вашето здраве, ние събираме някои от вашите медицински данни или данни, касаещи вашето здравословно състояние.
 • Какъв тип данни? Честота и интензитет на алергичните ви симптоми (хрема или запушен нос, кашлица, кихане, гъделичкане или сърбеж в носа, очите или гърлото, т.н.); Последствия от алергичните симптоми (примери: нарушения в съня, т.н.); Фамилна история; Видове вече прилагани методи на лечение; Поставена диагноза;

Всякакви други медицински данни или данни, касаещи здравословното ви състояние, за които считате, че е полезно да ни информирате.

 • Вие сте информирани всеки път, когато събираме медицинските ви данни.
 • Ние не обработваме каквато и да било част от личните ви данни без вашето изрично предварително съгласие.
 • Мерките за сигурност, прилагани от Аcar'Up Consumer Health:
  • Ние прилагаме подходящи мерки за спазване на поверителност при обработката на този вид данни.
  • Ние не ги споделяме с когото и да било освен с нашите партньори, които отговарят за представянето на продуктите/услугите пред вас. Последните са подложени на строги изисквания по отношение на поверителността.
 • Ние не използваме, при никакви обстоятелства, тези данни за други цели освен да промотираме медицинските си продукти/услуги за терапевтични цели.

3.2.3 Кой е засегнат?

 • Нашите клиенти;
 • Нашите потенциални клиенти.

3.2.4 Защо?

 • Осигуряваме ефективна комуникация с вас: част от вашите данни ни позволява просто да контактуваме с вас. Моля отбележете, че тези данни за кореспонденция могат, при спазване на съответните законови изисквания, да бъде споделяни с наши подизпълнители или с компетентните публични власти.
 • За да ви информираме за нашите продукти/услуги: ако вече сте клиент на Acar'Up Consumer Health, ние може, освен ако не възразявате, да използваме личните ви данни, за да се свържем с вас с търговски цели.
 • Счетоводно управление и фактуриране: например, вашите банкови данни и адрес са важни за управлението на нашето фактуриране.
 • Гарантираме ефективна комуникация с независимите ни доставчици на услуги: ние предоставяме единствено данните, от които те имат нужда, за да изпълняват задачите си. Например, човек който ви се обажда, за да проследи поръчка трябва да разполага с вашето име, телефонен номер, както и да знае какви симптоми имате.

3.2.5 На каква законова основа?

 • Обработката на някои от личните ви данни е нужна за изпълнението на договора между вас и нас или като предварителна договорна стъпка, когато ви предлагаме нашите услуги.
 • Законови задължения: например, ние обработваме данните ви, за да можем да ви фактурираме, според изискванията на закона към нас.
 • С ваше съгласие: Обработката на вашите "чувствителни" лични данни се извършва само след получаване на вашето съгласие.

3.3 Управление на маркетинговата дейност и нашия бюлетин

3.3.1 Кои лични данни?

 • Идентификация и данни за контакт: Фамилия; Име; Г-н/Г-жа; Адрес; Телефон/мобилен телефон; E-мейл адрес.
 • Секция “Даунлоуд": Вие вероятно ще ни предоставите следната информация: Как сте научили за нашите продукти; Дали вече сте използвали нашите продукти или не; Алергични хора във вашето семейство. Ние ви обръщаме внимание на факта, че последната информация се счита за "чувствителна" по смисъла на ЕРЗД. Ние обработваме данните ви единствено ако ни предоставите изричното си съгласие за това. За повече информация за обработката на медицинските ви данни, ви подканваме да разгледате секцията "Данни за чувствителни хора? " от политиката ни за поверителност.
 • Свидетелства на ползватели: След получаване на вашето съгласие, ние може да публикуваме следната информация на нашия уебсайт с цел да промотираме продуктите си: Фамилия; Име; Ваша снимка; Алергичните ви симптоми, колко са тежки те, история, диагноза; Къде живеете; Телефонен номер; Вашият атестат за използваните продукти.

3.3.2 "Чувствителни" лични данни?

 • Да, потенциаллно, ако ни оторизирате да обработваме медицинските ви данни или данни, касаещи състоянието на вашето здраве или заболявания.
 • Защо? За да можем да ви предлагаме продукти/услуги, подходящи за вапето здравословно състояние, ние събираме някои от медицинските ви данни.
 • Какъв вид данни? Честота и интензитет на алергичните ви симптоми (хрема или запушен нос, кашлица, кихане, гъделичкане или дразнене в носа, очите или гърлото и т.н); Последствия от алергичните симптоми (например: нарушен сън и т.н.); Фамилна история; Видове лечение; Поставена диагноза;

Всякакви други медицински данни или данни, касаещи здравословното ви състояние или заболявания, за които смятате, че е добре да ни информирате.

 • Вие винаги сте ясно информирани всеки път, когато се събират медицинските ви данни.
 • Ние не обработваме медицинските ви данни без вашето изрично предварително съгласие.
 • Ние прилагаме подходящи мерки за поверителност при обработването на такъв тип данни.
 • Ние не ги споделяме с никого освен с нашите партньори, които отговарят за представянето на нашите продукти/услуги пред вас. Последните са подложени на строги изисквания за поверителност.
 • Ние не използваме тези данни при никакви обстоятелства за други цели освен за да промотираме нашите медицински продуукти/услуги или за терапевтични цели.

3.3.3 Кого засягат?

 • Нашите клиенти;
 • Нашите преспективи.

3.3.4 Защо?

 • Ние използваме тези данни за промоция ан навшите продукти или услиги и да развие нашите активности възможно най-ефективно.

3.3.5 На каква правна основа?

 • Вашето съгласие: Обработването на вашите лични данни е едва след като вие сте дали съгласието си.

3.4 Allergic Assessment Management

3.4.1 Какви лични данни?

 • Данни за идентификация: Фамилия; Име; Телефон; Г-н/Г-жа; E-мейл адрес.
 • Медицински/чувствителни данни? Честота и интензитет на алергичните симптоми (хрема или запушен нос, кашлица, кихане, сърбеж или гъделичкане в носа, очите или гърлото и т.н.); Последствия от алергичните симптоми (например: нарушения в съня и т.н.); Фамилна история; Видове прилагано лечение; Поставена диагноза;

Всякакви други медицински данни, които считате за уместно да ни предоставите.

3.4.2 Кой е засегнат?

 • Всеки, който пъполва нашата форма за оценка и който се съгласява с обработката на личните им данни.

3.4.3 Защо?

 • Вашите данни за идентификация ни позволяват да ви изпратим резултатите от вашата оценка.
 • Вашите медицински данни са ни нужни, за да извършим оценката и да ви предложим продукти и/или услуги, подходящи за вашето здравословно състояние.

3.4.4. На каква законова основа?

 • Вашето съгласие.
4. Политика за съхраняване на данни

Acar'Up Consumer Health се задължава да съхранява личните ви данни толкова дълго, колкото е нужно за съответната цел.

Някои от вашите лични данни, обаче се съхраняват за по-дълъг период от време, отколкото се изисква по закон и за времето, необходимо за обработване на съдебни искове.

Освен това, вие ще откриете цялата информация за продължителността на живот на нашите бисквитки в политиката ни за бисквитки.

В случай че обработката на вашите данни се основава на вашето съгласие, вие можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като се свържете с нас на следния адрес: privacy@acarup.com.

5. Хората, с които споделяме личните ви данни

Поради една или повече от причините, описани по-горе, ние може, винаги защитавайки вашия интерес и спазвайки съответните законови изисквания, да споделим личните ви данни с:

 • Наши подизпълнители;
 • Компетентните органи по надзора;
 • Държавни органи;
 • Съдилища и трибунали;
 • Хората, за които сте ни оторизирали да споделяме вашите данни.
6. Прехвърляне на данните ви на трети страни

Прехвърлянето на данните ви извън Европейското икономическо пространство се налага най-вече заради местонахождението на някои от нашите подизпълнители.

На практика, с цел да ви предоставим качествена услуга, ние аутсорсваме някои от нашите дейности към специализирани доставчици на услуги, които разполагат с реална експертиза в техните области. Някои от тези доставчици са базирани извън Европейското икономичческо пространство.

Как се управлява прехвърлянето на тези данни?

Независимо от това в кои държави се намират нашите подизпълнители, ние винаги ги подбираме с голямо внимание. Това особен въжи за начина, по който са подсигурени вашите данни. Тези подизпълнители действат единствено според инструкциите на Acar'Up Consumer Health и никога не използват данните ви за нищо друго освен да изпълняват услугите, за които са наети.За целта систематично се подписват договори между Acar'Up Consumer Health и избраните подизпълнители.

Когато нашите доставчици на услуги са базирани извън Европейското икономическо пространство, ние се задължаваме да ги селектираме с приоритет в държави, чието законодателство гарантира задоволително ниво на сигурност.

Там където това е невъзможно, ние регулираме прехвърлянето на данните посредством подходящи законови механизми, включително подписване на стандартни договорни клаузи, които се прилагат за този тип прехвърляне или самосертифициране в Privacy Shield ?(последният механизъм е валиден само за доставчици, базирани в САЩ).

7. Защита на вашите данни

Ние използваме редица технически и организационни мерки, нужни за защита на личните ви данни, за да ограничим лиска от унищожаване, загуба, модифициране, достъп или неоторизирано обработване, включително физически, електронни и управленски мерки, за да гаранитираме сигурността, точността и актуалността на личните ви данни. Теззи мерки включват:

 • Образоване и обучение на съответните служители, с цел да гарантираме, че те са наясно с нашите задължения относно поверителността, когато обработват личните ви данни.
 • Административен и технически контрол за ограничаване на достъпа до лични данни в зависимост от потребностите.
 • Технологични мерки за сигурност, включително защитни стени /файъруолс/, криптиране на някои данни и антивирусен софтуеър.
8. Вашите права

Вие имате редица права. На практика, вие имате, в завсимост от съответното законодателство, правото да:

 • Получите списък с личните данни, които ние съхраняваме за вас (право на достъп).
 • Изисквате да актуализираме личните ви данни, които съхранявамe или да коригираме личните ви данни, които считате, че са грешни или непълни (право на поправка).
 • В съотвествие с клаучите, съдържащи се в Член 17 на ЕРЗО, да изискате изтриването, при първа възможност, на личните данни, които касаят вас (правото да бъдеш забравен).
 • Изискате, в съотвестствие с законовите изисквания, на които се подчиняваме, да изтрием личните ви данни, които съхраняваме или да ограничим начина, по който използваме тези лични данни (право на ограничаване).
 • Изтеглите с ъгласието си за обработване на личните ви данни, доколкото това обработване се основава на съгласие (правото на изтегляне на съгласие).
 • Получите лично копие на данните, които ви касаят и които сте ни предоставили, в структуриран, обичайно използван и четлив формат и да ги предоставим на трета страна, доколкато обработката се основава на вашето съгласие или на договор (право на преносимост).
 • Да се противопоставите на обработването на личните ви данни (право на противопоставяне).
 • С изключение на някои специфични случаи, правото да не бъдете обект на решение, основано единствено на автоматизирано обработване, включително профилиране, което води до законови последствия, които ви касаят или които ви се отразяват по съществен начин (автоматизирано индивидуално решение, включително профилиране).
 • Ако не сте доволни от начина, по който управляваме личните ви данни, вие имате правото да подадете жалба към надзорния орган във вашата юрисдикция. Ако желаете да ви свържем със съответния орган по надзора, моля свържете се нас, както е описано по-долу (право на подаване на жалба до компетентния надзорен орган).

Ако желаете да упражните някое от вашите права или да подадете жалба, моля изпратете ни писмена молба с дата, с копие от личната си карта, на следния адрес - privacy@acarup.com и/или на следния физически адрес:

Acar'Up sprl
Clos Chapelle aux Champs 30
1200 Брюксел, Белгия

Би следвало да получите отгвор в следващите 30 дни.

9. Промени в политиката на поверителност

Понякога може да променяме или допълваме политиката на поверителност. Най-вече заради промени в законодателството, разработването на нови услуги или промени в начина, по който обработваме лични данни.

За да сте информирани за всички промени в политиката на поверителност, ние ще сменяме дата на промените в горната част на страницата. Новите модифицирани или променена политика на поверителност ще е валидна от тази дата. Следователно ви съветваме периодично да преглеждате политиката на поверителност, за да сте информирани за всички промени.

10. Свържете се с нас за допълнителна информация

В случай, че имате нужда от допълнителна информация относно начина, по който Acar'Up Consumer Health използва личните ви данни или ако искате да получите документ с настоящите политики за поверителност в PDF формат, не се колебайте да се свържете с нас на адрес: privacy@acarup.com.