hero-post-image
legal

PRÁVNÍ INFORMACE

Provozovatelem webové stránky exaller.com je Acar’Up SPRL, Clos Chapelle aux Champs 30 B – 1200 Brusel, Belgie

Web Hosting:

Hostyou
Address : Schoebroekstraat 48, 3583 Beringen
Phone : 011 14 01 40

Podmínky používání

Webová stránka přístupná z https://acarup.com se řídí belgickými právními předpisy. Používání této stránky se řídí dále uvedenými podmínkami. Používáním této webové stránky vyjadřujete souhlas s těmito podmínkami. Podmínky mohou být společností Acar’Up SPRL kdykoliv upraveny, a to bez předchozího upozornění.

Acar’Up SPRL nenese zodpovědnost za nesprávné používání této služby.

Omezení odpovědnosti

Acar’Up SPRL usiluje o to, aby uživatelé měli ke stránce neustálý přístup. Neneseme zodpovědnost za nedostupnost stránky z jakýchkoliv důvodů.

Uživatelé webové stránky jsou s těmito právními podmínkami seznámeni a zavazují se k jejich dodržování a respektování.

Uživatel zajistí, že má potřebné kompetence a disponuje zařízením k zajištění přístupu na webovou stránku a potvrzuje, že provedl kontrolu svého IT zařízení a to neobsahuje žádné počítačové viry a je v bezchybném provozním stavu.

Acar’Up SPRL nemůže zaručit, že informace na webové stránce jsou úplné a že web pracuje správně nebo je dokonale zabezpečen.

Acar’Up SPRL usiluje o to nabídnout návštěvníkům webové stránky ověřené informace a nástroje, ale nenese zodpovědnost za případné chyby, nekompletnost informací a/nebo počítačové viry či malware na webové stránce.

Poskytnuté informace slouží pouze jako rámcový průvodce tématikou. Acar’Up SPRL negarantuje správnost, kompletnost a aktuální relevanci informací sdílených na tomto webu.

Zodpovědnost za stahování obsahu z webu a všechna související rizika nese výhradně uživatel. Z tohoto důvodu společnost Acar’Up SPRL nenese zodpovědnost za případné

Duševní vlastnictví

Celá webová stránka https://exaller.com včetně jejích jednotlivých částí, zejména specifických programů, nástrojů a obsahu včetně textů, videí, obrázků a animací, log, zvuků, grafiky, souborů apod. je výhradním vlastnictvím společnosti Acar’Up SPRL nebo třetích stran, které udělily souhlas k uveřejnění. Kopírování jakékoliv části nebo celé webové stránky bez výslovného souhlasu společnosti Acar’Up SPRL není povoleno a přestavuje porušení článků L.335-2 a dalších vyplývajících ze Zákona o duševním vlastnictví.

Databáze na této webové stránce jsou chráněny článkem L.341-1 a dalšími nařízeními vyplývajícími ze znění Zákona o duševním vlastnictví. Jakékoliv využití dat z těchto databází, kvalitativní nebo kvantitativní, je zakázáno.

Značky a loga umístěné na webové stránce jsou ochrannými známkami společnosti Acar’Up SPRL nebo třetích stran. Zodpovědnost za reprodukci, napodobování nebo používání, ať celkové či dílčí, těchto značek nebo log bez výslovného svolení a při porušení zákazů uvedených v článcích L.713-2 a dalších vyplývajících ze Zákona o duševním vlastnictví nesou osoby, které se na tomto podílejí.

Další charakteristické prvky včetně názvů společností, obchodních názvů, znaků umístěných na webové stránce jsou vlastnictvím společnosti Acar’Up SPRL nebo třetích stran. Jakýkoliv druh jejich kopírování bez výslovného souhlasu představuje porušení zákona a je zodpovědností osoby, která tak činí, jak je uvedeno v článku 1382 Občanského zákoníku.

Hypertextové odkazy

Společnost Acar’Up SPRL nenese zodpovědnost za obsah webů třetích stran, které odkazují na její webovou stránku prostřednictvím hypertextových odkazů a za přístup k nim.

Pokud má uživatel zájem vytvořil hypertextový odkaz na stránku Acar’Up SPRL, měl by požádat společnost o souhlas prostřednictvím emailu. Acar’Up SPRL si vyhrazuje právo tuto žádost odmítnout, a to bez udání důvodu svého rozhodnutí.

Odkazy na jednotlivé podstránky (tzv. deep links) jsou zakázány stejně jako „framing“ (otevírání webu v rámci jiné

Pro autorizaci a žádosti o informace nás prosím piště na e-mail: info@acarup.com. Pro tisk platí specifické podmínky

Ochrana osobních dat

Přečtěte si Ochranu osobních údajů 

Soudní spory

Tyto podmínky užívání webové stránky se řídí francouzským právem a každý soudní spor nebo žaloba vycházející z jejich interpretace nebo provádění se spadá pod jurisdikci soudu v zemi, kde se nachází sídlo společnosti Acar’Up SPRL.

Cookies

Tato webová stránka využívá cookies pro statistické účely a způsob zobrazování informací. Jedná se o malé soubory uložené ve vašem počítači, které zaznamenávají technické detaily o vašem užívání internetu. Pokud nepřijmete cookies, některé části webu nemusejí fungovat správně. Více o Ochranu osobních údajů.