hero-post-image
professionals-top-img

Ochrana osobních údajů

 
 
 
1. Preambule

Ochrana vašeho soukromí je pro společnost Acar'Up Consumer Health (dále jen „my“) velmi důležitá. Acar'Up Consumer Health si klade za cíl transparentně informovat o tom, jak jsou vámi poskytnuté osobní údaje zpracovávány a chráněny.

Acar'Up Consumer Health se zavazuje zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se všemi relevantními nařízeními, zejména pak v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“).

Cílem těchto pravidel pro zachování soukromí je mimo jiné informovat vás o:

 • Typu osobních údajů, která společnost Acar'Up Consumer Health může shromažďovat.
 • Důvodech (účelu), k jakému Acar'Up Consumer Health používá/zpracovává vaše osobní údaje.
 • Osobách, s nimiž Acar'Up Consumer Health může sdílet vaše osobní údaje.
 • Době, jak dlouho budou vaše osobní údaje uchovávány.
 • Bezpečnostních opatřeních přijatých Acar'Up Consumer Health.
 • Vašich právech týkajících se vašich osobních údajů a postupech, jak tato práva uplatňovat.
2. Kdo je správcem osobních údajů?

Acar'Up Consumer Health sprl
Clos Chapelle aux Champs, 30
1200 Brusel, Belgie
Tel: (+32) 2.880.62.60
E-Mail: info@acarup.com
Web: www. exaller.com
(ředitel: Mr. Benjamin Tillier)
VAT: BE 0567.583.523

3. Proč zpracováváme vaše osobní údaje?

3.1 Zlepšování a správa našeho webu:

3.1.1. Jaké osobní údaje?

Správa souborů cookies: Všechny potřebné informace najdete v našich pravidlech o používání cookies.

Přístupová data (logfiles): datum a čas návštěvy, navštívené stránky, objem prohlédnutých dat, IP adresa, referenční URL, typ vyhledávače, verze vyhledávače, operační systém uživatele, poskytovatel internetových služeb, atd. (Tento typ informací je shromažďován anonymně a analyzován společností Acar'Up Consumer Health pouze pro statistické účely).

3.1.2 Koho se to týká?

Všech návštěvníků našeho webu.

3.1.3 Proč to tak je?

 • Abychom mohli přizpůsobovat obsah našeho webu (na základě vašich zvyklostí/preferencí při návštěvách webu).
 • Abychom vám zajistili více personalizovanou a jednoduchou navigaci na stránce (na základě vašich zvyklostí/preferencí při návštěvách webu).

3.1.4 Na jakém právním základě se to děje?

 • Váš souhlas: Na našem webu jsme nastavili systém pro odsouhlasení (opt-in systém). Tímto způsobem od vás získáváme výslovný souhlas před tím, než do vašeho zařízení implementujeme soubory cookies. Pro více informací k tomuto tématu si můžete přečíst naše pravidla pro užívání cookies. (Například jaký typ cookies používáme a jaká je životnost těchto pomocných souborů).
 • Náš legitimní zájem: Přístupová data a soubory cookies jsou klíčové pro správné fungování naší webové stránky. Náš zájem používat tyto technologie pro co nejkvalitnější správu webu je proto opodstatněný. Data shromažďovaná za tímto účelem nebudou za žádných okolností zpracována za jiným účelem.

3.2 Správa údajů zákazníků

3.2.1 Jaká osobní data?

 • Identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, věk, datum narození, pohlaví, e-mailová adresa, telefonní číslo, mobilní telefonní číslo, adresa bydliště, země trvalého bydliště atp.
 • Rodinný stav: vdaná, ženatý, rozvedený, vyživované osoby atp.
 • Finanční identifikační údaje: číslo bankovního účtu, detaily účtu atp.
Shromažďujte i „citlivé“ osobní údaje?
 • Ano.
 • Proč? Abychom byli schopni poskytovat vám produkty/služby, které odpovídají vašemu zdravotnímu stavu, shromažďujeme některé údaje zdravotního charakteru nebo údaje související s vaším aktuálním zdravotním stavem a vašimi obtížemi.
 • Jaké konkrétní údaje to jsou? Jedná se například o frekvenci a intenzitu vašich alergických příznaků (rýma, ucpaný nos, kašel, kýchání, svědění nosu, podráždění očí nebo hrdla atp.), dopady příznaků alergie (např. poruchy spánku apod.), rodinnou anamnézu, absolvovanou léčbu, určenou diagnózu.

Další zdravotní údaje nebo údaje související s vaším aktuálním zdravotním stavem nebo obtížemi, které považujete za přínosné.

 • Pokaždé, když nám poskytujete zdravotní údaje, jste na tuto skutečnost jasně upozorněni.
 • Nezpracováváme žádné z vašich zdravotních údajů bez vašeho výslovného souhlasu.
 • Bezpečnostní opatření implementovaná společností Acar'Up Consumer Health:
  • Uplatňujeme všechna odpovídající opatření potřebná pro zpracovávání tohoto typu údajů.
  • Nesdílíme tyto údaje s nikým jiným kromě našich partnerů, jejichž náplní činnosti je seznamovat vás s našimi produkty a službami. Spolupráce podléhá přísným opatřením týkajícím se zpracovávání informací důvěrného charakteru.
 • Tyto údaje nejsou za žádných okolností používány k jinému účelu než k propagaci našich produktů/služeb nebo pro terapeutické účely.

3.2.3 Koho se toto týká?

 • Našich zákazníků
 • Naší další činnosti.

3.2.4 Proč tomu tak je?

 • Pro zajištění efektivní komunikace s vámi: vaše osobní údaje nám umožní s vámi komunikovat. Vezměte, prosím, na vědomí, že korespondenční údaje mohu být, v souladu s odpovídajícími právními opatřeními, sdíleny s našimi poskytovateli služeb nebo s odpovědnými státními institucemi.
 • Abychom vás mohli informovat o našich produktech/službách: jste-li již zákazníkem společnosti Acar'Up Consumer Health, smíme, pokud nevyjádříte výslovný nesouhlas, použít vaše osobní údaje k tomu, abychom vás kontaktovali za účelem předložení obchodní nabídky.
 • Pro účely účetnictví a fakturace: například číslo vašeho bankovního účtu a adresa jsou nepostradatelné pro vystavení faktury.
 • Pro zajištění efektivní komunikace s našimi nezávislými poskytovateli služeb: poskytujeme pouze údaje, které naši partneři potřebují, aby mohli plnit zadané úkoly. Například osoba, která vám telefonuje pro upřesnění objednávky, musí znát vaše jméno, telefonní číslo a mít k dispozici informaci o příznacích alergie, které potřebuje řešit.

3.2.5 Na jakém právním základě se toto děje?

 • Zpracování některých vašich osobních údajů je nezbytné pro naplnění smlouvy mezi vámi a námi, nebo pro kroky před uzavřením smlouvy nutné pro učinění nabídky našich produktů.
 • Právní povinnost: zpracováváme například vaše osobní údaje, abychom vám mohli vystavit fakturu, což je naše právní povinnost.
 • Váš souhlas: Ke zpracování „citlivých“ osobních údajů přistupujeme výhradně až poté, co jsme obdrželi váš souhlas.

3.3 Správa našich marketingových aktivit a zasílání novinek

3.3.1 Jaké osobní údaje?

 • Identifikační a kontaktní údaje: jméno, příjmení, oslovení, adresa, telefonní číslo, mobilní telefonní číslo, e-mailová adresa.
 • Sekce „KE STAŽENÍ“: Pravděpodobně nám v této sekci poskytnete následující informace: Jak jste se dozvěděli o našich produktech, zda již naše produkty používáte, nebo zatím nikoliv, kdo z vaší rodiny má alergii. Prosím vezměte na vědomí, že tento typ informací je podle pravidel GDPR považován za „citlivé“ osobní údaje. Zpracováváme je pouze tehdy, pokud jsme od vás k tomu obdrželi souhlas. Pro více informací o zpracování údajů zdravotního charakteru si přečtěte, prosím, sekci „Citlivé osobní údaje?“ v našich pravidlech týkajících se ochrany osobních údajů.
 • Doporučení uživatelů: S vaším souhlasem můžeme na naší webové stránce uveřejnit tyto údaje v rámci marketingové podpory našich produktů: jméno, příjmení, vaše fotografie, příznaky alergie, závažnost těchto příznaků, diagnóza, město, telefonní číslo, vaše doporučení týkající se používání některého z našich produktů.

3.3.2 „Citlivé“ osobní údaje?

 • Ano, pokud nám udělíte souhlas, abychom zpracovávali údaje zdravotního charakteru nebo informace o vašem zdravotním stavu či vašich obtížích.
 • Proč? Abychom byli schopni poskytovat vám produkty/služby, které odpovídají vašemu zdravotnímu stavu, shromažďujeme některé údaje zdravotního charakteru nebo údaje související s vaším aktuálním zdravotním stavem a vašimi obtížemi.
 • Jaké konkrétní údaje to jsou?

Jedná se například o frekvenci a intenzitu vašich alergických příznaků (rýma, ucpaný nos, kašel, kýchání, svědění nosu, podráždění očí nebo hrdla atp.), dopady příznaků alergie (např. poruchy spánku apod.), rodinnou anamnézu, absolvovanou léčbu, určenou diagnózu.

Další zdravotní údaje nebo údaje související s vaším aktuálním zdravotním stavem nebo obtížemi, které pro nás považujete za přínosné.

 • Pokaždé, když nám poskytujete zdravotní údaje, jste na tuto skutečnost jasně upozorněni.
 • Nezpracováváme žádné z vašich zdravotních údajů bez vašeho výslovného souhlasu.
 • Uplatňujeme všechna odpovídající opatření potřebná pro zpracovávání tohoto typu údajů.
 • Nesdílíme tyto údaje s nikým jiným kromě našich partnerů, jejichž náplní činnosti je seznamovat vás s našimi produkty a službami. Spolupráce podléhá přísným opatřením týkajícím se zpracovávání informací důvěrného charakteru.
 • Tyto údaje nejsou za žádných okolností používány k jinému účelu než k propagaci našich produktů/služeb nebo pro terapeutické účely.

3.3.3 Koho se to týká?

 • Našich zákazníků;
 • naší další činnosti.

3.3.4 Proč?

 • Tyto údaje používáme pro podporu našich produktů/služeb a k co nejefektivnějšímu rozvoji našich aktivit.

3.3.5 Na jakém právním základě se toto děje?

 • Váš souhlas: Ke zpracování vašich osobních údajů přistupujeme výhradně poté, co jsem od vás obdrželi váš souhlas.

3.4 Hodnocení závažnosti alergie - dotazník

3.4.1 Jaká osobní data?

 • Identifikační údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, oslovení, e-mailová adresa.
 • Citlivé osobní údaje/údaje zdravotního charakteru. Jedná se například o frekvenci a intenzitu vašich alergických příznaků (rýma, ucpaný nos, kašel, kýchání, svědění nosu, podráždění očí nebo hrdla atp.), dopady příznaků alergie (např. poruchy spánku apod.), rodinnou anamnézu, absolvovanou léčbu, určenou diagnózu.

Další zdravotní údaje nebo údaje související s vaším aktuálním zdravotním stavem nebo obtížemi, které pro nás považujete za přínosné.

3.4.2 Koho se to týká?

 • Každé osoby, která vyplní náš dotazník a udělí nám souhlas se zpracováním svých osobních dat.

3.4.3 Proč tomu tak je?

 • Vaše identifikační údaje nám umožní zaslat vám zpět výsledky hodnocení (dotazníku).
 • Vaše zdravotní údaje jsou potřebné k vyhodnocení dotazníku a doporučení produktů/služeb, které odpovídají vašemu zdravotnímu stavu.

3.4.4. Na jakém právním základě?

 • Na vašem souhlase.
4. Pravidla pro uchování údajů

Společnost Acar'Up Consumer Health se zavazuje uchovávat vaše osobní údaje pouze tak dlouho, dokud je to pro daný účel nutné.

Některé osobní údaje mohou být uchovávány déle, je-li to požadováno zákonem, nebo po dobu trvání případného soudního sporu.

Informace o době používání souborů cookies najdete v našich pravidlech pro používání cookies.

V případě, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě vašeho souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoliv odvolat. V tomto případě nás kontaktujte na e-mailové adrese: privacy@acarup.com.

5. Sdílení osobních údajů
Z jednoho nebo více důvodů uvedených výše můžeme, vždy ve vašem zájmu a v souladu s odpovídajícími legislativními požadavky, sdílet vaše osobní údaje s těmito subjekty:
 • s našimi dodavateli,
 • s odpovědnými dozorovými orgány,
 • se státními institucemi,
 • se soudy,
 • s osobami, u nichž jste nám ohledně sdílení osobních údajů udělili souhlas.
6. Poskytování vašich osobních údajů mimo Evropu

K poskytování vašich osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor dochází výhradně v případech, kdy v této oblasti sídlí některý z našich dodavatelů.

V zájmu poskytování vysoce kvalitních služeb jsme se rozhodli některé činnosti delegovat na specializované dodavatele s hlubokou expertízou v dané oblasti. Někteří z těchto dodavatelů sídlí mimo Evropský hospodářský prostor.

Jak dochází k přenosu osobních údajů v tomto případě?

Bez ohledu na to, odkud naši dodavatelé pocházejí, vždy je vybíráme s tou největší důkladností. To platí zejména v souvislosti se zajištěním odpovídající úrovně ochrany osobních údajů. Dodavatelé jednají výhradně podle pokynů Acar'Up Consumer Health a nepoužívají vaše údaje k jiným účelům než provedení úkolů, které jsme jim svěřili. Dodržování smluv mezi Acar'Up Consumer Health a těmito dodavateli je systematicky kontrolováno.

V případě, že naši dodavatelé pocházejí z oblastí mimo Evropský hospodářský prostor, je naší prioritou volit země, jejichž právní rámec poskytuje uspokojivou úroveň zabezpečení.

V zemích, kde toto není možné, regulujeme přenos dat odpovídajícími právními mechanismy včetně podpisu standardních smluv specificky vytvořených pro regulaci tohoto typu přenosu údajů anebo vyžadujeme od dodavatelů certifikaci Privacy Shield/Štít soukromí (druhý nástroj je určený pouze pro dodavatele se sídlem v USA).

7. Ochrana vašich osobních údajů
Využíváme celou řadu technických a organizačních opatření potřebných k ochraně vašich osobních údajů, abychom omezili riziko jejich zničení, ztráty, modifikace, neoprávněné přístupu nebo zpracování včetně fyzických, elektronických a manažerských opatření k zajištění bezpečnosti, správnosti a aktuálnosti vašich osobních údajů. Tato opatření zahrnují:
 • Vzdělávání a školení odpovědných pracovníků s cílem zajistit, aby dobře znali naše povinnosti ohledně soukromí při zpracování osobních údajů.
 • Zavádění administrativních a technických kontrolních mechanismů, jejichž cílem je omezení přístupu k osobním údajům pouze na případy, kdy je to nezbytně nutné.
 • Technologická bezpečnostní opatření včetně firewallů, šifrování některých údajů a implementace antivirových programů
8. Vaše práva

V souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů máte celou řadu práv. V souladu s odpovídající legislativou máte právo:

 • Získat seznam svých osobních údajů, které uchováváme (právo na přístup).
 • Požádat o aktualizaci svých osobních údajů, které o vás uchováváme, nebo opravu osobních údajů, které považujete za nesprávné nebo nekompletní (právo na opravu).
 • Podle podmínek uvedených v čl. 17 GDPR, máte právo žádat vymazání osobních dat o své osobě, a to co nejdříve to bude možné (právo být zapomenut/a).
 • Požádat v souladu s právními nařízeními, jimž podléháme, o vymazání vašich osobních údajů nebo omezení jejich využívání (právo na omezení zpracování).
 • Odvolat svůj souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů za předpokladu, že zpracování probíhá na základě vašeho souhlasu (právo odvolat souhlas).
 • Obdržet kopii osobních údajů o vaší osobě, které jste nám poskytli, ve strukturované, běžně užívané a strojově čitelné formě a předat je třetím stranám za předpokladu, že zpracování probíhá na základě vašeho souhlasu (právo na přenositelnost údajů).
 • Vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů (právo vznést námitku).
 • S výjimkou některých specifických případů právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká (automatizované individuální rozhodování, včetně profilování).
 • Nejste-li spokojeni se způsobem, jakým zpracováváme vaše osobní data, můžete zaslat stížnost odpovídajícímu dozorovému orgánu ve vaší jurisdikci. Máte-li zájem o informaci, o jakou instituci se jedná, kontaktujte nás na e-mailové adrese níže (právo podat stížnost u dozorového úřadu).

Chcete-li uplatnit kterékoliv ze svých práv nebo podat stížnost, prosím zašlete nám žádost písemně, datovanou a podepsanou včetně kopie vašeho dokladu totožnosti na tuto e-mailovou privacy@acarup.com a/nebo na tuto poštovní adresu:

Acar'Up sprl
Clos Chapelle aux Champs 30
1200 Brusel, Belgie


Odpověď prosím očekávejte do 30 dní.

9. Změny v těchto Pravidlech o ochraně osobních údajů

Tato pravidla o ochraně osobních údajů mohou být v průběhu času měněna nebo doplňována, a to zejména v důsledku legislativních změn, vývoje nových služeb nebo v souvislosti se změnou způsobu zpracování osobních dat.

V zájmu vaší dobré informovanosti o těchto změnách v Pravidlech o ochraně osobních údajů, uvádíme v hlavičce stránky datum poslední revize. Nová nebo doplněná Pravidla jsou platná od tohoto data. Pravidla, prosím, pravidelně sledujte, abyste byli informováni o případných změnách.

10. Pro více informací nás kontaktujte

V případě potřeby dalších informací ohledně zpracování osobních údajů ze strany společnosti Consumer Health's nebo v případě zájmu o zaslání Pravidel ve formátu PDF nás kontaktujte na privacy@acarup.com.